Plany remontów w 2022 r

Poniżej przedstawiamy Państwu ujęte w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, na wniosek Zarządu planie remontów na 2022 rok:

- najważniejsze prace w nieruchomościach budynkowych,

- najważniejsze prace w nieruchomościach garażowych i garażowo – usługowych,

- najważniejsze prace na mieniu Spółdzielni do wspólnego korzystania,

- najważniejsze prace na mieniu Spółdzielni.

Szczegółowych informacji w sprawie planowanych robót udzielają:

w zakresie prac wykonywanych na nieruchomościach budynkowych i mieniu Spółdzielni do wspólnego korzystania pracownicy poszczególnych rejonów gzm.

w zakresie prac wykonywanych na nieruchomościach garażowych i garażowo – usługowych i  mieniu Spółdzielni pracownicy Działu Lokali Użytkowych.