Cennik ogłoszeń

Cennik ogłoszeń obowiązujący od 01.02.2016 r.

w Gazecie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”

 

Moduł podstawowy ma wymiar 46,8 x 57,5 mm (podstawa x wysokość). Podstawowa cena takiego modułu wynosi
78,00 zł netto.

Istnieje możliwość zamieszczenia małego jednomodułowego ogłoszenie (tzw. filigranu) formatu 46,8 x 28 mm w cenie
podstawowej 36,00 zł netto. Koszt całostronnicowego (czarno - białego) ogłoszenia wynosi 1.870,00 zł netto.
Strona podzielona jest na 30 modułów. Nakład gazety OSKARD wynosi 15.000 egzemplarzy.

Obowiązuje 20 % zniżka cen dla spółdzielców i najemców lokali użytkowych w zasobach TSM OSKARD.
Przy jednorazowym wykupieniu trzech emisji ogłoszenie drukowane jest przez cztery emisje (nie dotyczy insertów!).

 

 

 

 

 

rodzaj ogłoszenia

 

 

cennik podstawowy

cennik ze zniżką 20%
dla spółdzielców
i najemców lokali użytkowych

zł netto

zł netto

za 1 moduł MAŁY,
tzw. FILIGRAN
(ramka 46,8 x 28 mm)

Uwaga: TYLKO JEDEN MODUŁ,

TYLKO DO ŚRODKA  GAZETY 

 

 

36,00

 

 

29,00

za 1 MODUŁ PODSTAWOWY

(ramka 46,8 x 57,5 mm)

 78,00

 62,00

ogłoszenie CAŁOSTRONICOWE,
 

czarno-białe
(pole zadruku 250 x 362,3 mm)

  

1.870,00

 

1.460,00

OGŁOSZENIE DROBNE

(kupno - sprzedaż - zamiana - usługi - praca - nieruchomości - inne) 

- cena za słowo

 

 

1,60

 

 

1,30

 

 

 

Dopłaty:

 

Kolor punktowy (tj. czarny + jeden kolor)

 + 15%

+ 15% 

 Pełny kolor

+ 30%

+ 30% 

 1 strona

+ 40%

+ 40%

 Ostatnia strona

+ 25%

+ 25%

 Tekst sponsorowany

+ 50%

+ 50%

 Za wyróżnienie ogłoszenia drobnego
(wytłuszczenie tekstu)

 + 50 groszy
od słowa

 + 50 groszy
od słowa

 Za wyróżnienie ogłoszenia drobnego
(cały tekst pisany wersalikami, tj. dużymi literami) 

 + 50 groszy
od słowa

 + 50 groszy
od słowa

Za wyróżnienie ogłoszenia drobnego
(dodatkowo umieszczenie w cienkiej ramce) 

 + 50 groszy
od słowa

 + 50 groszy
od słow

 

 

 • za opłacenie trzech emisji ogłoszeń z góry, ogłoszenie drukowane jest przez cztery emisje, w tym samym formacie,
  każdorazowo z możliwością wprowadzenia korekty treści w kolejnych wydaniach,
 • utrzymuje się dodatkową opłatę za tzw. wkładki (inserty) dostarczane przez klienta
  w celu kolportażu wraz z gazetą, każdorazowo w wysokości 235,00 zł netto dla TSM "OSKARD" (plus koszt usługi
  naliczony przez drukarnię)!
 • na pierwszej stronie może się znajdować najwyżej 10 modułów ogłoszeniowych, łącznie o formacie nie większym niż 2 x 5
  (tj. maksymalnie 118,5x250 mm)
TematykaPodstrony