RADY OSIEDLI

kadencja 2020-2023

 

Rejon GZM nr 1

 1. Przewodniczący                           Zbigniew RUDZIŃSKI
 2. Z-ca przewodniczącego              Lucjan BUDZEŃ
 3. Sekretarz                                       Halina KUREK
 4. Członek                                          Jerzy KĄDZIOŁKA
 5. Członek                                          Czesław MAZUR

 

Rejon GZM nr 2

  1. Przewodniczący                          Grzegorz LUTNIK
  2. Z-ca przewodniczącego             Anna ZDUNIAK
  3. Sekretarz                                      Barbara DOMADZIERSKA
  4. Członek                                         Ryszard MACISZEWSKI
  5. Członek                                        Aleksandra OLSZEWSKA

 

Rejon GZM nr 3

 1. Przewodniczący                          Stanisław PIECHOCKI
 2. Z-ca przewodniczącego             Roman NIKLAS
 3. Sekretarz                                      Teresa MAZUR
 4. Członek                                         Zofia GAWLIK
 5. Członek                                         Halina JĘDRACHA

 

Rejon GZM nr 4

  1. Przewodniczący                          Ludwik WOJCIECH
  2. Z-ca przewodniczącego             Henryk MIKA
  3. Sekretarz                                      Regina BASIŃSKA
  4. Członek                                         Marian TOMIŁO
  5. Członek                                         Lech AUGUSTYNIAK

 

Rejon GZM nr 5

 1. Przewodniczący                           Piotr LADA
 2. Z-ca przewodniczącego              Barbara KRAKOWSKA
 3. Sekretarz                                       Janina KOZIEŁ
 4. Członek                                          Tomasz CZARNECKI
 5. Członek                                          Jan BOBER

 

Rejon GZM nr 6

 1. Przewodniczący                          Marzena MOCARSKA
 2. Z-ca przewodniczącego             Małgorzata CZARNOWSKA
 3. Sekretarz                                      Danuta CHODZIDŁO
 4. Członek                                         Łukasz FELDEK
 5. Członek                                         Piotr SIWIEC

 

Rejon GZM nr 7

 1. Przewodniczący                          Zbigniew GÓRAL
 2. Z-ca przewodniczącego             Ireneusz KUŹNIAREK
 3. Sekretarz                                     Wiktor SZEJNER
 4. Członek                                        Mieczysław OŻGA
 5. Członek                                        Marta JANKIEWICZ
Opublikowano: 2023-04-24