PWI

Platforma Wymiany Informacji (PWI)

Serwis dostępny jest pod adresem https://pwi.oskard.tychy.pl:2020/oskard/

Zachęcamy do skorzystania z usługi.

W załączonym pliku zamieszczono zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Tyską Spółdzielnię Mieszkaniową „Oskard”. Usługobiorca poprzez złożenie podpisu pod „Oświadczeniem o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej” stanowiącym załącznik do niniejszych zasad wyraża akceptację na stosowanie przez Spółdzielnię e-faktur. W przypadku wycofania akceptacji na stosowanie e-faktur, ponowne skorzystanie z usługi e-faktury jest możliwe po ponownym złożeniu przez Usługobiorcę oświadczenia o akceptacji tej formy fakturowania.

Na chwilę obecną możliwości techniczne pozwalają nam na uruchomienie usługi e-faktura w odniesieniu do sprzedaży usług najmu, dzierżawy i usług zamieszczania reklamy fakturowanych z modułu Czynsze. Docelowo, w miarę rozwoju możliwości technicznych będziemy się starać poszerzać katalog usług objętych tą formą fakturowania.

Reklamacje dotyczące e-faktury prosimy składać:

  • na adres poczty elektronicznej: pwi.reklamacja@oskard.tychy.pl
  • kontaktując się z nami pod numerem telefonu: 32 323-21-33,
  • w formie pisemnej - kierując korespondencję na adres wskazany w fakturze lub składając pismo w Kancelarii Spółdzielni
TematykaPodstrony