Zakład Remontowo - Budowlany - działalność

Zakład Remontowo Budowlany przy Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” prowadzi działalność na rzecz rejonów GZM, komórek organizacyjnych
i zleceniodawców zewnętrznych w zakresie:

- robót ogólnobudowlanych,

- robót instalacyjnych,

- robót elektrycznych,

- robót brukarsko drogowych,

- usług transportowo-sprzętowych.

 

Wszystkie roboty realizowane są w oparciu o plany remontów przygotowywane przez poszczególne rejony GZM oraz zlecenia wynikające
z ich bieżących potrzeb.

 

W Zakładzie funkcjonują 3 grupy robót:

 • Grupa robót budowlanych, która wykonuje prace remontowe, konserwacyjne, murarskie, tynkarskie, blacharsko-dekarskie oraz produkcję pomocniczą.
 • Grupa robót instalacyjnych, która wykonuje prace remontowe, konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania,
  instalacji centralnej ciepłej wody, instalacji gazowych oraz instalacji elektrycznych.
 • Grupa robót transportowych, której głównym zadaniem jest zapewnienie dostaw materiałów na poszczególne place budowy, realizacja zleceń Rejonów GZM
  takich jak prace porządkowe, pielęgnacja zieleni oraz bieżące roboty transportowe.

  Dodatkowo grupa ta:

-    w okresie zimowym prowadzi prace związane z zimowym utrzymaniem
           chodników i ciągów pieszojezdnych oraz dróg będących w administrowaniu
           Spółdzielni (tzw. „Akcja zima”),

-    w okresie wiosennym wykonuje czynności związane z wymianą piasku
           w piaskownicach.

 

Zakład Remontowo Budowlany posiada bogate zaplecze techniczne, tj.:

 • profesjonalne narzędzia do prac budowlanych, instalacyjnych czy elektrycznych,
 • na bieżąco modernizowane środki transportu.