KORESPONDENCJA MASOWA

 

Druki TYLKO dla osób, które wykazały adres korespondencyjny inny niż adres posiadanego lokalu w zasobach Spółdzielni.

 

Informujemy, że zgodnie z § 7¹ ust 2 Statutu z dniem 1 marca 2023 r. wprowadzona zostanie opłata na pokrycie kosztów doręczenia korespondencji masowej dotyczącej opłat za używanie lokalu, potwierdzeń sald oraz rozliczeń mediów na adres korespondencyjny lokalu nie  należącego do zasobów Spółdzielni.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej opłata wynosić będzie 2,10 zł miesięcznie.

W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej możliwe będzie doręczanie korespondencji masowej bez naliczania dodatkowej opłaty,
o której mowa wyżej.

Osoby, które już wcześniej wskazały adres korespondencyjny inny niż adres lokalu znajdującego się  w zasobach Spółdzielni, korespondencja masowa
nadal będzie wysyłana na wskazany adres, przy czym od dnia 1 marca 2023 r. do opłaty eksploatacyjnej lokalu, którego dotyczy taka
korespondencja, doliczana będzie opłata w wysokości
2,10 zł miesięcznie.

Aby zrezygnować z usługi doręczania korespondencji na adres lokalu spoza zasobów Spółdzielni i tym samym uniknąć naliczania powyższej opłaty,
należy złożyć stosowny wniosek.

Druki wniosków i oświadczeń dotyczących korespondencji masowej  dostępne są:

 

  1. na stronie internetowej (www.oskard.tychy.pl) – w zakładce „DRUKI DO POBRANIA / korespondencja masowa” 

 

  1. w siedzibie Spółdzielni:

            -  w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym (pok. 27 i 29)

            -  w Dziale Opłat Czynszowych (pok. 35)

           

  1. w siedzibach Rejonów GZM nr 1-7. 

 

DRUKI DO WYPEŁNIENIA ONLINE:

Wniosek o przesyłanie korespondencji masowej na podany adres poczty elektronicznej | Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

Wniosek o przesyłanie korespondencji masowej na wskazany adres korespondencyjny inny niż adres w zasobach Spółdzielni | Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

Oświadczenie o rezygnacji z przesyłania korespondencji masowej na podany adres poczty elektronicznej | Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

Oświadczenie o rezygnacji z przesyłania korespondencji masowej na podany adres korespondencyjny inny niż adres w zasobach Spółdzielni | Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

 

 

Opublikowano: 2023-03-02