Zapotrzebowanie na kalendarz na rok 2024

Uwaga Mieszkańcy-  spółdzielcze kalendarze tylko dla chętnych  !!!

Kierując się względami ekonomicznymi w kwestii obniżenia kosztów związanych z wydrukiem kalendarzy, stanowiących dodatek do grudniowego wydania spółdzielczej gazety OSKARD, zdecydowano o ograniczeniu ilościowym wydruku. Począwszy od bieżącego roku kalendarze będą dostarczane tylko tym mieszkańcom, którzy zgłoszą chęć ich otrzymania (uwaga: przysługuje jeden kalendarz dla jednego adresu). Nowe założenia zostały omówione na marcowych spotkaniach z mieszkańcami i uzyskały ich aprobatę.

Zapotrzebowanie na kalendarze można składać, wykorzystując poniższy druk, w Rejonach GZM lub siedzibie Spółdzielni, drogą pocztową na adres korespondencyjny Spółdzielni, poprzez pocztę elektroniczną na adres: oskard@oskard.tychy.pl lub za pośrednictwem strony internetowej korzystając z aktywnego formularza.

Zamówione kalendarze zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych wraz z grudniowym wydaniem Gazety OSKARD.

Zapotrzebowanie na kalendarze na 2024 r. należy składać w terminie do 30.09.2023 r.

 

Opublikowano: 2023-05-23