ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY (DZ)

Biura Zakładu znajdują się na parterze budynku przy ul. gen. S. Grota Roweckiego 10 w  Tychach   (obok starej myjni samochodowej)  

Zakres spraw

Telefon

Zakład  prowadzi działalność remontową oraz usługową dla rejonów gzm i komórek organizacyjnych Spółdzielni oraz zleceniodawców zewnętrznych
w zakresie nw. robót:

  • instalacyjnych
  • budowlanych
  • transportowych
  • elektrycznych
  • usług transportowo - sprzętowych

Sprawy związane ze zlecaniem robót załatwia Dział Przygotowania i Rozliczeń Produkcji - pokój nr 6. Pracownicy tego działu służą wszelkimi
informacjami na temat wykonania usługi a także świadczą:

  • doradztwo techniczne
  • doradztwo materiałowe
  • kosztorysowanie usług

 

 

 

 

(32)2274082