Wysyłka korespondencji masowej na adres poczty elektronicznej

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców oraz w celu ograniczenia kosztów, Zarząd TSM Oskard podjął decyzję o umożliwieniu otrzymywania przez osoby zainteresowane, korespondencji masowej tj. korespondencji dotyczącej opłat za używanie lokalu, potwierdzeń sald oraz rozliczeń mediów, na wskazany adres poczty elektronicznej.

W każdym czasie osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do znajdującego się w zasobach Spółdzielni lokalu mieszkalnego, użytkowego, a także właściciel lokalu mieszkalnego, użytkowego może złożyć stosowny wniosek (EO 7), będący załącznikiem nr 3 do „Zasad doręczania korespondencji masowej”.

Korespondencję masową przesyłaną przez Spółdzielnię na podany przez osobę uprawnioną adres poczty elektronicznej, uważa się za skutecznie doręczoną w dniu jej przesłania.

W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej osoba uprawniona zobowiązana jest do poinformowania Spółdzielni o tym fakcie i podania nowego adresu.

Korespondencja jest zabezpieczona hasłem przed nieuprawnionym zapoznaniem się z jej treścią, a szczegóły zostały opisane w „Zasadach doręczania korespondencji masowej” punkt IV § 13, dostępnych na stronie internetowej w zakładce „Przepisy i unormowania” (nr B14).

Druk wniosku dostępny jest :

- na stronie internetowej (www.oskard.tychy.pl) w zakładce „DRUKI DO POBRANIA/korespondencja masowa”;

- w siedzibie Spółdzielni: w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym (pok. 27 i 29) oraz w Dziale Opłat Czynszowych (pok. 35);

- siedzibach Rejonów GZM nr 1-7.

Wniosek ten można przesłać elektronicznie w formie formularza dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni bądź dostarczyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres siedziby Spółdzielni: ul. H. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy.

Opublikowano: 2023-10-04