TAURON CIEPŁO i PEC Tychy podwyższyły ceny za ciepło

 

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” informuje, iż:

  1. z dniem 1 maja 2023 r. TAURON Ciepło Sp. z o.o. podwyższył ceny ciepła zawarte w zmienionej Taryfie dla ciepła (wzrost 2, 34%), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  2. PEC Tychy Sp. z o.o. podwyższył od dnia 1.06.2023 r. opłaty za ciepło ( wzrost o 2,2% i 7,4%) w zależności od grupy taryfowej.

 

Informujemy również, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. Z 2023r., poz. 295), od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. wprowadzono nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen dla odbiorców uprawnionych, którymi są spółdzielnie mieszkaniowe.

W chwili obecnej Spółdzielnia prowadzi szczegółowe analizy zużycia oraz kosztów zakupu ciepła, mające na celu określenie wysokości nowych zaliczek za ciepło na ogrzewanie i podgrzanie wody.

Opublikowano: 2023-07-10