Święto Pieczonego Ziemniaka z klubem "Magdalena".

Jedną z tradycji polskiej wsi, na zakończenie wykopków było rozpalanie ogniska z pieczonym ziemniakiem, połączone ze śpiewem i wspólną zabawą. Klub Osiedlowy "Magdalena" hołdując owej tradycji stał się organizatorem święta z ziemniakiem w roli głównej. „Kartofel” był stałym punktem przygotowanych zabaw i gier. Oczywiście najważniejszym celem spotkania była jego konsumpcja zgodnie z przekazem przodków zapisanym w źródłach etnograficznych. Za przygotowanie ziemniaka i jego podanie była odpowiedzialna Restauracja „Pod Napięciem”, która upiekła je w piecu i zaserwowała z popularnym gzikiem. Święto Pieczonego Ziemniaka, to doskonała okazja, aby przywrócić do łask i przypomnieć historyczne znaczenie tego cennego produktu spożywczego w kulturze kulinarnej Europejczyków.