Święto pieczonego ziemniaka z klubem "Magdalena".

W piątek 24 września klub osiedlowy „Magdalena” zorganizował imprezę z okazji Święta pieczonego ziemniaka. Na terenie tzw. „Dzikiej Plaży” w Tyskich Paprocanach już od godziny 12:00 bawiło się ponad 30 osób. O oprawę muzyczną zadbał nasz mieszkaniec Tadeusz Otręba. Przerywnikami w utworach muzycznych były konkurencje sprawnościowe związane z ziemniakami. Pierwszą z nich była konkurencja drużynowa, czyli  sadzenie i zbieranie ziemniaków. Później były zabawy indywidualne w postaci rzutów ziemniakami do celu oraz utworzeniem najdłuższego obierka z ziemniaka. Wspólna zabawa pod tytułem transporter ziemniaków podsumowała to integracyjne spotkanie przy ognisku. Dla najlepszych zawodników przewidziano drobne nagrody.