STANOWISKO DS. PPOŻ. (DH)

 

Numer pokoju

 

Zakres spraw

 

Telefon

        6

·        przeprowadzanie kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiekcie Spółdzielni i zgłaszanie Zarządowi
          Spółdzielni wniosków oraz potrzeb w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego,

·        analizowanie wspólnie ze służbami technicznymi przyczyn i skutków zaistniałych pożarów,

·        współdziałanie z właściwymi komendami straży pożarnej,

·        udział w ocenie dokumentacji projektów inwestycyjnych Spółdzielni oraz w odbiorach technicznych nowo budowanych lub
          przebudowywanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki ppoż.,

·        współpraca z organami nadzoru w zakresie  ppoż. oraz kontrolowanie na bieżąco wydanych zaleceń i zarządzeń tych organów.

 

(32)3232154