STANOWISKO DS. BHP (DB)

 

Numer pokoju

Zakres spraw

 

Telefon

 

 

 

 

    32

 

 

 

·          systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów bhp,

·          dokonywanie okresowych ocen i analiz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyczyn powodujących wypadki przy pracy i ochrony
            przed chorobami zawodowymi,

·          udział w ocenie dokumentacji projektów inwestycyjnych Spółdzielni oraz w odbiorach technicznych nowo budowanych lub
            przebudowywanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki ,

·          szkolenie nowo przyjętych pracowników w zakresie bhp i udział w organizowaniu szkoleń okresowych,

·          sprawowanie nadzoru i prowadzenie kontroli ewidencji zaopatrywania pracowników w odzież roboczą, sprzęt ochrony oraz
            środki higieniczno – sanitarne,

·          współpraca z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakresie bhp oraz kontrolowanie na bieżąco wydanych zaleceń i zarządzeń
            tych organów.

 

(32)3232115