SEKRETARIAT (DS)

 

 

Numer pokoju

Zakres spraw

 

Telefon

 

      18

 

·       Przyjmowanie wniosków, postulatów i skarg członków Spółdzielni zgłaszanych telefonicznie, ustnie lub na piśmie oraz ich rejestracja
         i przekazywanie do odpowiednich komórek organizacyjnych z równoczesnym powiadomieniem Prezesa lub jego Zastępców,

·       Przyjmowanie wniosków, postulatów i skarg zgłaszanych ustnie i telefonicznie lub na piśmie oraz ich rejestracja i przekazywanie
         do odpowiednich komórek organizacyjnych z równoczesnym powiadomieniem Prezesa lub jego Zastępców,

·        Przyjmowanie zgłoszeń o awariach w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni i przekazywanie ich treści zainteresowanym komórkom
          organizacyjnym z równoczesnym powiadomieniem Prezesa lub jego Zastępców,

·        Nadawanie i przyjmowanie faksów oraz upowszechnianie ich treści zgodnie z dekretacją Prezesa lub jego Zastępców,

·        Kierowanie członków Spółdzielni i innych osób zainteresowanych uzyskaniem określonych    informacji do odpowiednich komórek
          organizacyjnych,

·        Obsługa poczty elektronicznej przychodzącej do Spółdzielni i skierowanie jej do właściwych  merytorycznie komórek organizacyjnych,

 

 

(32)3232114

fax (32)2278401