Rady Osiedli - kadencja 2020-2023

 

RADY OSIEDLI

kadencja 2020-2023

 

Rejon GZM nr 1

1.      Przewodniczący                           Zbigniew RUDZIŃSKI

2.      Z-ca przewodniczącego               Lucjan BUDZEŃ

3.      Sekretarz                                      Halina KUREK

4.      Członek                                        Jerzy KĄDZIOŁKA

5.      Członek                                        Czesław MAZUR

Rejon GZM nr 2

1.      Przewodniczący                           Grzegorz LUTNIK

2.      Z-ca przewodniczącego               Anna ZDUNIAK

3.      Sekretarz                                      Barbara DOMADZIERSKA

4.      Członek                                        Ryszard MACISZEWSKI

5.      Członek                                       Aleksandra OLSZEWSKA

Rejon GZM nr 3

1.      Przewodniczący                           Stanisław PIECHOCKI

2.      Z-ca przewodniczącego               Roman NIKLAS

3.      Sekretarz                                      Teresa MAZUR

4.      Członek                                        Zofia GAWLIK

5.      Członek                                        Halina JĘDRACHA

Rejon GZM nr 4

1.      Przewodniczący                           Ludwik WOJCIECH

2.      Z-ca przewodniczącego               Henryk MIKA

3.      Sekretarz                                      Regina BASIŃSKA

4.      Członek                                        Marian TOMIŁO

5.      Członek                                        Zdzisław BŁAŻEJOWSKI

Rejon GZM nr 5

1.      Przewodniczący                           Piotr LADA

2.      Z-ca przewodniczącego               Barbara KRAKOWSKA

3.      Sekretarz                                      Janina KOZIEŁ

4.      Członek                                        Tomasz CZARNECKI

5.      Członek                                        Jan BOBER

Rejon GZM nr 6

1.      Przewodniczący                           Marzena MOCARSKA

2.      Z-ca przewodniczącego               Henryk RADWAŃSKI

3.      Sekretarz                                      Danuta CHODZIDŁO

4.      Członek                                        Łukasz FELDEK

5.      Członek                                        Małgorzata CZARNOWSKA

Rejon GZM nr 7

1.      Przewodniczący                           Zbigniew GÓRAL

2.      Z-ca przewodniczącego               Ireneusz KUŹNIAREK

3.      Sekretarz                                      Wiktor SZEJNER

4.      Członek                                        Mieczysław OŻGA

5.      Członek                                        Janusz KOWALSKI

TematykaPodstrony