Odczyty wodomierzy w Tychach i Lędzinach

Informujemy, że na dzień  31 maja br. we wszystkich budynkach TSM Oskard
w Tychach  i Lędzinach zostaną odczytane telemetrycznie stany wodomierzy
w lokalach mieszkalnych  i użytkowych, na podstawie których Spółdzielnia dokona r
ozliczenia zużycia wody  i odprowadzanych ścieków. Prosimy zatem użytkowników lokali o kontrolne (wizualne) odczytanie w tym dniu stanów wodomierzy i zachowanie ich dla sprawdzenia poprawności rozliczenia zużycia wody, które zostanie doręczone w późniejszym terminie.

Przypominamy, że wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierzy należy zgłaszać na bieżąco do właściwego Rejonu GZM, celem ich sprawdzenia
i ewentualnej wymiany.