Odczyty wodomierzy w Tychach i Lędzinach

 Informujemy, że na dzień  31 grudnia br. we wszystkich budynkach TSM Oskard w Tychach   i Lędzinach zostaną odczytane telemetrycznie stany wodomierzy w lokalach mieszkalnych   i użytkowych, na podstawie których Spółdzielnia dokona rozliczenia zużycia wody  i odprowadzanych ścieków. Prosimy zatem użytkowników lokali o kontrolne (wizualne) odczytanie w tym dniu stanów wodomierzy i zachowanie ich dla sprawdzenia poprawności rozliczenia zużycia wody, które zostanie doręczone w późniejszym terminie.

Przypominamy, że wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierzy należy zgłaszać na bieżąco do właściwego Rejonu GZM, celem ich sprawdzenia i ewentualnej wymiany.

Opublikowano: 2023-12-07