OBRONA CYWILNA (DC)

 

 

Numer pokoju

Zakres spraw

 

 

Telefon

 

        8

(budynek przy ul. S.G. Roweckiego 10)

 

  • opracowywanie programów i planów działania obrony cywilnej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni i ich aktualizacja,                                                                           
  • organizowanie i aktualizacja stanu osobowego zakładowej formacji obrony cywilnej i nadzór nad całokształtem jej pracy,
  • szkolenie załogi z zakresu podstawowych i specjalistycznych zagadnień obrony cywilnej,
  • współdziałanie z terenowymi organami obrony cywilnej i z innymi komórkami organizacyjnymi Spółdzielni,
  • przechowywanie, konserwacja sprzętu dla potrzeb obrony cywilnej.

             

 (32)2274082