Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014 r.

Kolejna nagroda dla naszej spółdzielni

 

Nasza spółdzielnia otrzymała w październiku zaszczytny tytuł Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014 roku w kategorii dużych spółdzielni bez przychodu i inwestycji, przyznany przez miesięcznik „Administrator” i portal www.administrator24.info.

 

Była to pierwsza edycja rankingu na najlepszą spółdzielnię mieszkaniową w 2014 roku. Przedmiotem konkursu były osiągnięcia spółdzielni mieszkaniowych, ich działalność inwestycyjna oraz przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności. Celem było wyłonienie liderów z grupy najprężniej działających spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, popularyzacja ich osiągnięć jako liczących się podmiotów gospodarczych oraz ważnych organizatorów życia społeczno-kulturalnego na terenie, na którym działają.

- Toczy się nieustająco dyskusja nad przyszłością spółdzielczości mieszkaniowej. Jej zwolennicy uważają, że najlepiej zachować status quo. Przeciwnicy zaś, nie bacząc na konsekwencje, próbują przekonać, że spółdzielczość należy zlikwidować. Tymczasem z roku na rok przybywa zadbanych po remontach, termomodernizacji spółdzielczych budynków – stwierdza Sabina Augustynowicz redaktor naczelna „Administratora”. - Wiele osób nie zdaje sobie przy tym sprawy, że spółdzielczość mieszkaniowa to nie tylko mieszkania i lokale użytkowe, którymi trzeba sensownie zarządzać, to także tereny wspólne, wspólne obiekty służące wszystkim mieszkańcom.

Nie brakuje w Polsce przykładów takiej działalności spółdzielni mieszkaniowych, które wychodzą daleko poza osiedle, dzielnicę. Osiedlowe domy kultury, oferujące osobom w różnym wieku udział w zajęciach rozmaitych kół zainteresowań, zapraszające na koncerty, spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi, znanymi osobami przyciągają atrakcjami mieszkańców spoza osiedla.

Ranking przybliżył wszystkim nie tylko zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, ale także pokazał różnorodność ich działalności.

W Polsce trwa ostra dyskusja na temat przyszłości spółdzielczości w ogóle, a mieszkaniowej w szczególności. Podgrzewają ją swoimi wystąpieniami niektórzy politycy i ugrupowania polityczne, uważający ją za relikt przeszłości. Tymczasem w kapitalistycznej Europie spółdzielczość funkcjonuje i ma się dobrze. Na naszym kontynencie działają setki tysięcy różnych spółdzielni, które zatrudniają 5 milionów osób i skupiają 123 miliony członków, co oznacza, że spółdzielcą jest jeden na pięciu Europejczyków.

W różnych kategoriach rankingu „Administratora” spółdzielniom z całej Polski rozdano spółdzielniom 29 statuetek. Cieszy wyróżnienie TSM Oskard, ponieważ to obiektywna ocena działań Zarządu, Rady Nadzorczej i potwierdzenie, że pieniądze z naszych opłat mieszkaniowych, wydatkowane na cele utrzymania i modernizowania naszych zasobów, są dobrze wykorzystywane.