KONTROLA WEWNĘTRZNA (DK)

 

Numer pokoju

Zakres spraw

 Telefon

 

       33

 

 

 

 

    •   przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w komórkach organizacyjnych Spółdzielni,
    •   opracowywanie projektów wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z kontrolowaniem ich realizacji,
    •   opracowywanie w oparciu o wyniki kontroli analiz i oceny działalności badanych komórek,
    •   uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji,
    •   współdziałanie z instytucjami kontroli zewnętrznych w zakresie określonym przez Prezesa Zarządu,

 

(32)3232178