Kolejna zmiana opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązująca od stycznia 2021 r.

Zmiany opłat od stycznia za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność wprowadzenia przez Gminy zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, co przełożyło się na konieczność zmiany - dostosowania obowiązujących w mieście w tym przedmiocie regulaminów oraz opłat.

W Tychach pierwotna zmiana miała miejsce kwietniu i maju bieżącego roku. Uchwałami Rady Miasta Tychy
nr XVI/340/20 oraz nr XVI/341/20 z 30 kwietnia 2020r (zmienionymi w maju br) generalnie utrzymana została opłata dla mieszkańców segregujących odpady w wysokości 15 zł/osoby/m-c.

Jednak na mocy Uchwały Rady Miasta Tychy nr XXI/436/20 z 29 października 2020 r. wprowadzono kolejną zmianę - opłata dla mieszkańców segregujących odpady została podniesiona do  wysokości 26 zł/osoby/m-c


Utrzymana zostaje wprowadzona w kwietniu, obowiązująca od Nowego Roku e zasada polegająca na  20% zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych mieszkańców, którzy są objęci Kartą Dużej Rodziny. ( zasada, iż  w gospodarstwach domowych  zamieszkiwanych przez pięć lub więcej osób, stawka dla piątej i każdej kolejnej osoby wynosiła 1zł/miesiąc od Nowego Roku nie obowiązuje)

Nadal przypominamy, że w zasobach Spółdzielni zarówno w mieście Tychy, jak i Lędziny jest ustalony obligatoryjny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W przypadku braku segregacji odpadów przez mieszkańców zostaną naliczone dwukrotnie wyższe opłaty niż podane powyżej.

Aby utrzymać zatem niższą opłatę za gospodarowanie odpadami konieczne jest przestrzeganie przez wszystkich mieszkańców oraz użytkowników innych lokali zasady bezwzględnej segregacji odpadów.