Informacja o zakończeniu spłaty OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

Informujemy, że otrzymają Państwo informację o wysokości miesięcznego wymiaru opłat za używanie lokalu obowiązujące od 1.01.2024 r., na której nie będzie już widniał składnik  „opłata przekształceniowa”.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 904 z późn. zm.) posiadane przez Tyską Spółdzielnią Mieszkaniową „OSKARD” prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi przekształciły się w prawo własności. Przekształcenie następowało z mocy ustawy i wiązało się z obowiązkiem zapłaty tzw. opłaty przekształceniowej.
Spółdzielnia wniosła  w 2019 r. opłatę przekształceniową jednorazowo w wysokości 3 859 313,74 zł., w związku z powyższym uzyskała wysokie bonifikaty udzielone przez Prezydenta Miasta Tychy oraz Burmistrza Miasta Lędziny w łącznej kwocie ok. 11 500 000,00 zł. Jednorazowa opłata została rozłożona użytkownikom lokali na okres 5 lat i uwzględniona w opłatach eksploatacyjnych (art. 4 ustawy o spółdz. mieszk.). W związku, z tym osoby posiadające lokale o statusie własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu otrzymali od Spółdzielni końcowe rozliczenie opłaty przekształceniowej. Kwotę niedopłaty należy uregulować do dnia

31.12.2023 r. na indywidualne konto lokatora wraz z opłatą za czynsz za mc 12/2023, a w przypadku nadpłaty - kwotę nadpłaty potrącić przy opłacie eksploatacyjnej za m-c grudzień 2023 r.
W przypadku występowania zadłużenia na koncie opłat wykazana nadpłata w pierwszej kolejności zaliczana jest na zadłużenie.

Informacji w tej sprawie udziela Dział Rozliczeń Inwestycji pod nr tel. 32 32 32 152, 153 (pokój nr 52, 53 w siedzibie Spółdzielni).

 

                                                                                                                      

Opublikowano: 2023-11-28