DZIAŁ FINANSOWY (EF)

Dział Finansowy mieści się w pokojach 38, 39, 41, 42.
Do podstawowych obowiązków Działu Finansowego należy:

Numer pokoju

 Zakres spraw

Telefon

 

       42

 

  • opracowanie informacji ekonomicznych dla potrzeb komórek Spółdzielni, Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej
  • opracowanie analiz tematycznych, obrazujących sytuację finansową Spółdzielni
  • opracowanie planu kosztów i źródeł finansowania Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
  • opracowywanie planu Gospodarczo - Finansowego

 

(32) 3232138

 

 

    38, 39, 41

 

 

  • księgowanie dokumentów
  • prowadzenie kas i sporządzanie raportów kasowych
  • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych z działalności Spółdzielni
  • prowadzenie ewidencji szkód objętych ubezpieczeniem w skali całej Spółdzielni

(32) 3232177

(32) 3232139

(32) 3232140

 

 

 

 

 

Podstawowe konto bankowe Spółdzielni:

PKO BP S.A. oddział Tychy 45 1020 2528 0000 0302 0014 7512

Dla wpłat dotyczących opłat czynszowych obowiązują numery kont podane w książeczkach opłat, a w przypadku wynajmu na fakturach.
W ww. przypadkach numery kont są przypisane do poszczególnych lokali lub umów