"Ginące zawody"-konkurs plastyczny dla dzieci.

Garncarstwo, tkactwo, czy kowalstwo, należą obecnie do grupy tzw. „ginących zawodów”. Wśród niej można znaleźć jeszcze wiele innych zajęć rzemieślniczych, popularnych jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Tematem  konkursu jest przedstawienie w jak najbardziej ciekawy, kreatywny sposób wybranego  zawodu, który obecnie jest coraz rzadziej spotykany. Zwracając uwagę na to, czym charakteryzował się dany fach, zachęcamy dzieci, by spróbowały stworzyć własne, artystyczne interpretacje tematu. Głównym celem konkursu jest powrót do tradycji i historii, kultywowanie wiedzy o zawodach, które stopniowo zanikają. Założeniem konkursu jest też rozwijanie kreatywności i warsztatu plastycznego wśród uczestników, pobudzenie dziecięcej wyobraźni, możliwość zaprezentowania prac dzieci. Prace plastyczne w formacie A3 należy złożyć w SDK "Tęcza" do dnia do 25 marca.