Gazela Biznesu

Wśród najlepszych…

TSM „OSKARD” już po raz czwarty znalazła się w gronie Gazel Biznesu – najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw, tym razem w rankingu za rok 2015.

Przygotowała go wywiadownia gospodarcza Coface na zlecenie dziennika „Puls Biznesu" . Weryfikowano wyniki spółdzielni osiągnięte w 2012, 2013 i 2014 roku.

Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Ranking Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, zatem była to już jego XVI odsłona.

Gazela to nieduże, szybkie, zwinne i ładne (na swój sposób „eleganckie”) zwierzę, które potrafi zaadaptować się do trudnych warunków bytowania; jest czujne, szybko reaguje na zagrożenia. Gazela jest roślinożerna, nie stwarza zagrożenia innym gatunkom, ale jest rogata i w razie potrzeby potrafi ze swych rogów zrobić użytek