DZIAŁ ROZLICZEŃ KOSZTÓW NIERUCHOMOŚCI (EN)

Dział Rozliczeń Kosztów Nieruchomości mieści się w budynku Spółdzielni w następujących pokojach:

 Numer pokoju

 Zakres spraw

Telefon

         48

 

 • Bieżąca obsługa mieszkańców dotycząca:
  • rozliczenia zużycia wody w związku z transakcjami zbycia lokali (podstawą rozliczenia jest protokół zdawczo-odbiorczy)
  • zmian norm zużycia wody
 • Rozliczanie poszczególnych lokali z tytułu kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków, kosztów centralnej ciepłej wody,
  kosztów zużycia ciepła oraz wysyłanie indywidualnych powiadomień w tym  zakresie

 

32/3232148

        46

 

 • Dekretacja i księgowanie faktur zakupu i innych dowodów księgowych w koszty eksploatacji i utrzymania lokali
  i nieruchomości wspólnej

 

 32/3232126