DZIAŁ OPŁAT CZYNSZOWYCH (EO)

Dział Opłat Czynszowych mieści się w budynku Spółdzielni w następujących pokojach:

Numer pokoju

Zakres spraw

Telefon

 

       35

     obsługa petenta dot. wszystkich  lokali mieszkalnych w Rejonach GZM od nr 1 do 7

 (32) 32 32 170

 

       34

     obsługa najemców lokali użytkowych oraz garaży  (wystawianie faktur oraz windykacja)

 (32) 32 32 133

 

       45

    

      windykacja należności 

(32) 32 32 146

 

       49

 

      windykacja należności 

 (32) 32 32 149

 

       47

     naliczenie i ewidencja opłat za używanie lokali mieszkalnych, przeprowadzanie rozmów w sprawie rozłożenia zaległości
     na raty (uwaga: na rozmowę należy się zgłosić z dowodem tożsamości)

 (32) 32 32 147

 

 
Informujemy członków Spółdzielni, iż osoby o niskich dochodach mogą skorzystać z pomocy MOPS-u (Pracownik Socjalny w Przychodni Rejonowej), oraz z dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Lokalowej.