DZIAŁ INFORMATYKI (TI)

 

Dział Informatyki mieści się w budynku Spółdzielni w następujących pokojach:

 Numer pokoju

 Zakres spraw

          Telefon   

       51

  • administracja wewnętrzną siecią komputerową w Spółdzielni,
  • zabezpieczenie danych
  • czuwanie nad właściwym stanem technicznym sieci oraz sprzętu komputerowego
  • nadzorowanie działania i obsługa techniczna oprogramowania działającego w Spółdzielni
  • koordynowanie prac i rozwijanie witryny Internetowej Spółdzielni

 

       (32)3232179