DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI (TR)

 

Numer pokoju

Zakres prowadzonych spraw

Telefon

     2, 3

  • nadzór, kierowanie i kontrolowanie pracy podległych służb Rejonów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Działu Lokali Użytkowych,
  • załatwianie spraw związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług komunalnych (dostawa wody,  usługi kominiarskie, dezynsekcja, koszenie, utrzymanie czystości itp.),
  • prowadzenie zagadnień związanych z obsługą techniczną zasobów w zakresie konserwacji instalacji wewnętrznych i wentylatorów,
  • prowadzenie spraw związanych z legalizacją lub wymianą wodomierzy lokalowych,
  • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem funduszy unijnych dla Spółdzielni,
  • prowadzenie spraw związanych z adaptacją pomieszczeń ogólnego użytku na pomieszczenia gospodarcze,
  • prowadzenie spraw związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokali mieszkalnych, ujawnionymi samowolami budowlanymi oraz spraw związanych z samowolnymi zmianami układu funkcjonalnego mieszkań,
  • przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących obsługi mieszkańców przez służby Rejonów GZM.

(32) 3232161