DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY (DM)

 

Numer pokoju

Zakres spraw

Telefon

         27

 • prowadzenie ewidencji dla mieszkańców zajmujących lokale mieszkalne w zasobach Spółdzielni,
 • obsługa osób nabywających na rynku wtórnym w oparciu
  o akty notarialne spółdzielcze własnościowe prawa bądź prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych (przyjmowanie
  dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni),

· obsługa członków Spółdzielni w zakresie zgłaszanych dobrowolnych zamian wzajemnych zajmowanych mieszkań,

 • obsługa osób regulujących sprawę prawa do spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego po zgonie członka Spółdzielni
  bądź współmałżonka,
 • udzielanie informacji w sprawie przeprowadzanych przez Spółdzielnię przetargów na lokale mieszkalne.

(32)3232129

 

          29

 •   Wydawanie zaświadczeń dla celów zbycia do notariusza oraz zaświadczeń do innych instytucji,
   
 • udzielanie informacji i prowadzenie korespondencji dot. toku postępowania spadkowego po zgonie członka Spółdzielni bądź
  współmałżonka, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności,

· obsługa w zakresie realizacji wniosków w sprawie zawarcia umów przeniesienia własności lokali mieszkalnych, kompletowanie
   wymaganych dokumentów,

· obsługa petentów regulujących sprawę prawa do lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu przez rozwód związku małżeńskiego.

 

(32)3232129

          30

 • udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z wygaśnięciem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

(32)3232129