DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY (DG)

Dział Administracyjno – Gospodarczy (DG)

 

Numer pokoju

Zakres spraw

 

Telefon

 

      17, 33

·          przyjmowanie i rejestrowanie pism od osób prywatnych, instytucji państwowych itp.,

·          przekazywanie pism Prezesowi i jego Zastępcy w celu określenia właściwej komórki organizacyjnej do której ma być
            przekazana dana korespondencja,

·          przekazywanie pism do poszczególnych komórek organizacyjnych (zgodnie z dekretacją Prezesa lub jego Zastępców),  

·           prowadzenie archiwum oraz druków ścisłego zarachowania,

·           realizacja formalności związanych z umieszczeniem reklam i ogłoszeń w gazecie "OSKARD"(ogłoszenia do gazety
             "OSKARD" przyjmowane są do druku do ostatniego poniedziałku danego miesiąca.

Szczegółowe informacje i pliki do pobrania można znaleźć tutaj)

 

 (32)3232142

 (32)3232155