65-lat TSM "OSKARD"

A lata mijają…

Każdy jubileusz jest niczym echo minionych lat. I choć czas porządkuje zbiór wspomnień, zmienia ich kształt i barwę, nie możemy pozwolić na odejście w niepamięć tego wszystkiego, co związane jest z historią spółdzielczości. Pielęgnujmy nasze wspólne dzieło i kontynuujmy to, co najcenniejsze w naszych tradycjach. Umacniajmy naszą Spółdzielnię, dostosowując ją do nowych, zmieniających się warunków i oczekiwań, a nasze cenne doświadczenia przekazujmy nowym pokoleniom spółdzielców – tymi słowami zwrócił się do uczestników jubileuszowej gali Piotr Polis Prezes Zarządu TSM „OSKARD”.

21 września br. w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza” odbyła się uroczysta gala z okazji 65-lecia działalności Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”.

Były podziękowania, gratulacje i wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy kształtowali dorobek Spółdzielni. Honory gospodarzy uroczystości pełnili Prezes Zarządu Piotr Polis, Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Zaborowski oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Ewa Matusik i Marek Sękiewicz. Serdecznie powitano przedstawicieli władz miejskich, organizacji i instytucji współpracujących ze Spółdzielnią oraz wszystkich zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli m.in.: Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba, Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Tomasz Jórdeczka, Zastępca Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach Rafał Przeczek, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Mariusz Czyszek, Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” Jakub Kus, Przewodniczący okręgu śląskiego Związku Zawodowego „Budowlani” Stefan Dąbrowski. W wypełnionej po brzegi sali koncertowej zasiedli również przedstawiciele instytucji i organizacji od lat współpracujących ze Spółdzielnią, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, reprezentanci samorządu Spółdzielni - Rady Nadzorczej, Rad Osiedli oraz pracownicy Spółdzielni.

- Od 1958 r. minął kawał czasu, podczas którego w spółdzielczości mieszkaniowej dokonały się kolosalne przemiany. Na szczęście mądre i rozważne decyzje spółdzielców spowodowały, że szczęśliwie obchodzimy dzisiejszy jubileusz – mówił w trakcie wystąpienia Przewodniczący Rady Nadzorczej TSM „OSKARD” Jan Zaborowski.

Historia naszej Spółdzielni niezaprzeczalnie spleciona jest z dziejami Tychów, o czym świadczą słowa wypowiedziane przez przedstawicieli władz Tychów. Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” jest z naszymi mieszkańcami niemal od samego początku budowy nowej części miasta. To 65 lat działalności będącej przykładem dobrego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, tworzenia więzi społecznych i troski o wspólne dobro - mówił Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba.  „OSKARD” stanowi spółdzielczą wspólnotę, którą łączą więzi społeczne. Ich podstawą jest troska o dobro wspólne, solidaryzm, współpraca i wzajemna życzliwość. Spółdzielnia, to bowiem zbiorowa forma zaradności ludzi będąca nieodłącznym elementem społeczeństwa obywatelskiego. W dniu Jubileuszu pragnę przekazać podziękowania za wkład pracy i troskę o dobre warunki życia mieszkańców - mówiła Przewodnicząca Rady Miasta Tychy Barbara Konieczna.

Jubileusz 65-lecia był również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień w uznaniu zasług dla spółdzielczości. Odznaczenia przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą dla wyróżnionych działaczy samorządowych i pracowników Spółdzielni wspólnie z Prezesem Spółdzielni Piotrem Polisem wręczył Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Tomasz Jórdeczka, który przemawiał w imieniu całego Zarządu Krajowej Rady -  Swój sukces Spółdzielnia zawdzięcza profesjonalizmowi
w działaniu i transparentności. Nie byłoby jednak tych osiągnięć, gdyby nie ludzie, których indywidualny wysiłek złożył się na wspólny sukces.
Zbudowaliście Spółdzielnię przyjazną ludziom i od 65 lat z powodzeniem realizujecie kolejne przedsięwzięcia na rzecz swoich członków i mieszkańców.

„Złota Odznaka Spółdzielczości Polskiej” nadawana wieloletnim członkom organów samorządowych oraz pracownikom spółdzielni za wzorowe wykonywanie obowiązków
i inicjowanie działań na rzecz rozwoju spółdzielczości trafiła w ręce Zofii Gawlik i Jana Zaborowskiego. Odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” przyznawane długoletnim członkom organów statutowych spółdzielni oraz jej pracownikom za wzorowe wykonywanie obowiązków i inicjowanie działań na rzecz rozwoju organizacji spółdzielczych otrzymali: Sławomir Frąc, Zofia Góra, Janina Kozieł, Roman Lenarczyk, Grzegorz Lutnik, Halina Panejko, Henryk Radwański, Władysława Sobczyk, Kazimierz Tasarek, Ireneusz Tomasiewicz, Grzegorz Walter, Ludwik Wojciech.

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” Jakub Kus wspólnie z Zastępcą Prezesa ds. Ekonomiczno- Finansowych TSM „OSKARD” Ewą Matusik wręczyli odznaki „Zasłużony dla Budownictwa” nadane przez Kapitułę Odznaki Krajowego Związku Zawodowego ”Budowlani” - 65 lat to wiek słuszny dla człowieka, ale jedynie dojrzały dla spółdzielni. Wasza Spółdzielnia jest niezwykle ważna nie tylko dla miasta, ale także regionu. Cieszycie się uznaniem całego ruchu spółdzielczego w Polsce. Potraficie rozwiązywać problemy i zaspokajać potrzeby swoich członków. Mam dzisiaj przyjemność podziękować Państwu za wieloletnią współpracę. Jubileusz jest doskonałą okazją do wyróżnienia wielu zasłużonych osób, w imieniu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” i własnym mam zaszczyt przekazać im wszystkim nasze gratulacje i wyrazy uznania- mówił Jakub Kus.

Złotą odznaką „ Zasłużony dla Budownictwa” uhonorowano Andrzeja Macugę, zaś srebrną odznakę otrzymali: Maciej Andryszkiewicz, Jerzy Kędziora, Grzegorz Mucha, Krystian Przełączkowski, Robert Rozenbajgier.

Jest nam również niezmiernie miło, że Zarząd Związku Zawodowego „Budowlani” uhonorował naszą Spółdzielnię Złotym Medalem 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce.

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” to spółdzielnia nowoczesna, która od lat podąża za aktualnymi trendami w branży zarządzania nieruchomościami. Miło nam poinformować, że nasze nowatorskie rozwiązania w zakresie obsługi mieszkańców zostały docenione w zorganizowanym przez Śląską Izbę Budownictwa Konkursie „Ambasador Nowoczesnych Technologii”. Nasza Spółdzielnia została wyróżniona między innymi za wprowadzenie mobilnej aplikacji do zarządzania usługami konserwacji zasobów mieszkaniowych oraz za wysoki poziom bezpieczeństwa baz danych w systemach informatycznych. Wyróżnienie na ręce Prezesa Zarządu Piotra Polisa złożył Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Mariusz Czyszek  – 65 lat działalności dla dobra członków Waszej Spółdzielni jest niewątpliwym powodem do radości i dumy. Dotychczasowe działania oraz tworzenie bezpiecznych i godnych warunków życia swoich mieszkańców zasługują na najwyższe uznanie. Życzę realizacji kolejnych planów dla dalszego rozwoju Spółdzielni- mówił Mariusz Czyszek.

Za osobiste oraz zawodowe zaangażowanie w działalność i rozwój Spółdzielni przyznano również działaczom organów samorządowych i długoletnim pracownikom dyplomy uznania oraz pamiątkowe medale. - Moi Drodzy, przyjmijcie proszę serdecznie podziękowania dla całego zespołu pracowników, którzy na co dzień mierzą się z oczekiwaniami
i wyzwaniami wymagającymi pełnego profesjonalizmu. Chcę wyrazić ogromną wdzięczność również wszystkim działaczom samorządu spółdzielczego, którzy przez tych kilkadziesiąt lat oddani byli idei spółdzielczości, służyli swoim zaangażowaniem, poświęceniem i czasem - dziękował Prezes Zarządu Piotr Polis.

Poza uhonorowanymi na gali osobami, wyróżniono także grono pracowników Spółdzielni, którym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzeja Duda przyznał „Medale za Długoletnią Służbę”, za wzorowe i sumienne wykonywanie swoich obowiązków zawodowych. Uroczyste wręczenie tych odznaczeń nastąpi w innym terminie.

Po części oficjalnej nadeszła pora na część artystyczną, którą uświetnił koncert Zespołu „Dzień Dobry” z Bielska-Białej. Artyści rozruszali zebraną publikę i skradli serca gości, którzy nagrodzili wykonawców owacją na stojąco.

Gospodarze jubileuszowej gali przyjęli wiele ciepłych słów i dowodów uznania za ponad sześć dekad działalności na rzecz mieszkańców i Tychów. Podążając za słowami Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jana Zaborowskiego- nadal będziemy wsłuchiwać się z uwagą w potrzeby
i oczekiwania mieszkańców i dokładać wszelkich starań, aby je sukcesywnie realizować…

 

 

 

Opublikowano: 2023-10-30