Zostaw 1% podatku w Tychach

W okresie rozliczeń podatkowych zachęcamy mieszkańców, aby przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz tyskich organizacji pożytku publicznego (OPP). To o tym jest kampania miejska: „Zostaw 1% w Tychach”. Od 2004 roku każdy podatnik może samodzielnie wybrać organizację, którą zechce w ten sposób wesprzeć.

 Sam zdecyduj dla kogo 1%!

Tzw. „1%” to cześć podatku dochodowego, która musi wrócić do państwa, ale w tym wypadku państwo pozwala nam zadecydować do kogo te pieniądze trafią. Jeśli nie wpiszemy w nasz „PIT”  - numeru KRS wybranej organizacji pożytku publicznego to - nasz 1% trafi do „wspólnego worka”, o którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.

Dla kogo można przekazać 1%?

1% możemy przekazać tylko organizacjom pożytku publicznego (OPP). Organizacja pozarządowa lub inny podmiot, który chciałby zostać OPP musi taki status uzyskać sądownie oraz spełnić dodatkowe wymagania. Obecnie w Tychach działają 24 organizacje oraz 6 oddziałów/ kół organizacji ogólnopolskich, które mają status Organizacji Pożytku Publicznego i im możemy im przekazać nasz 1% podatku.

Aktualny wykaz tyskich OPP znajdziesz na: https://razemtychy.pl/ngo/zostaw-1-w-tychach

Image
Zostaw 1% podatku w Tychach