Zarządzanie nieruchomościami - Opublikowano: 2018.05.21

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” to firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Od ponad 55 lat zarządza budynkami i przez ten okres zdobyła ogromne doświadczenie. Spółdzielnia posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę, w skład której wchodzą zarządcy nieruchomości, inżynierowie i technicy różnych specjalności posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz służby finansowo-księgowe. Spółdzielnia ponadto dysponuje własnym zapleczem konserwacyjnym i wykonawczym realizującym zadania w ramach Zakładu Remontowo-Budowlanego. Tak dobrany zespół ludzi pozwala na świadczenie mieszkańcom i najemcom kompleksowej realizacji usug zwiazanych z zarządzaniem nieruchomościami i utrzymaniem ich sprawności technicznej.

Pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni od lat dbają w swój rozwój zawodowy, czego efektem są chociażby uzyskane przez nich przed 1 stycznia 2014 r. licencje zarządcy nieruchomości nadawane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a są to:

Lp. Nazwisko i imię Nr licencji Data uzyskania licencji Komórka organizacyjna
1 Polis Piotr 12405 28.11.2002 r. Prezes Zarządu
2 Mroczek Aneta 19080 2.06.2010 r. Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
3 Hencner Zofia 3361 29.12.2000 r. Dział Organizacyjno Samorządowy
4 Walter Justyna 19255 2.06.2010 r. Rejon GZM nr 1
5 Tomica Tomasz 22706 3.04.2012 r.  Rejon GZM nr 1
6 Bura Małgorzata 12656 18.12.2002 r. Rejon GZM nr 3
7 Stebakow Iwona 5428 13.03.2001 r. Rejon GZM nr 4
8 Jarząb Grażyna 5308 13.03.2001 r. Rejon GZM nr 4
9 Świercz Stanisław 5456 13.03.2001 r. Rejon GZM nr 5
10 Zaporowska Danuta 21070 25.05.2011 r. Rejon GZM nr 6
11 Bisok Beata 24326 2.04.2013 r. Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

Wyżej wymienieni zarządcy nieruchomości zatrudnieni w Spółdzielni są zrzeszeni w Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, która prowadzi Ogólnopolski Rejestr Zarządców Nieruchomości F PPRN. Ponadto Spółdzielnia zatrudnia na Rejonie GZM nr 2 zarządcę nieruchomości Tomasza Pryida, który posiada licencję nr 1837 nadaną w 2015 r. przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami oraz w Dziale Lokali Użytkowych zarządcę nieruchomości Sylwię Hołyk, która posiada licencję nr 28043 nadaną w 2016 r. przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Jednocześnie Prezes Zarządu Piotr Polis otrzymał w październiku 2015 r. Certyfikat Kompetencji Zarządcy Nieruchomosci nadawany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.


Więcej informacji o administrowanych zasobach można znaleźć na stronach „O Spółdzielni” oraz na stronach dotyczących Rejonów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Kalendarz - wydarzenia

p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30