Wolne miejsce pracy

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 „OSKARD”

poszukuje kandydata na stanowisko

KIEROWNIKA  DZIAŁU  OPŁAT  CZYNSZOWYCH

Zakres obowiązków:

 • organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników Działu Opłat Czynszowych,
 • nadzór nad prawidłowym naliczaniem i ewidencjonowaniem księgowym opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rejestru VAT sprzedaży w zakresie opłat za używanie lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, reklam, dzierżawy gruntów,
 • analiza kont czynszowych członków Spółdzielni i najemców lokali,
 • prowadzenie windykacji opłat z tytułu używania lokalu,
 • zapewnienie terminowego powiadamiania członków o wysokości opłat i terminach ich wnoszenia;
 • koordynowanie przygotowywania spraw kierowanych na drogę sądową przy współpracy z kancelarią prawną,
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących realizacji  spraw działu, 
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów tj. regulaminów,  zarządzeń, itp.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie (przy min. stażu pracy 7 lat) lub wyższe (przy min. stażu pracy 4 lata) – mile widziane  kierunki finansowe lub ekonomiczne,
 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie windykacji ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych i komorniczych,
 • znajomość przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel),
 • zaangażowanie w podejmowane działania, samodzielność,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • sumienność i dokładność wykonywanych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz motywowania pracowników,
 • umiejętność organizacji pracy pod presją czasu.

Mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • świadczenia socjalne.

 

List motywacyjny i CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   prosimy przesyłać  na adres :

 

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”

43-100 Tychy  ul. Dąbrowskiego 39

lub

 da@oskard.tychy.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydata na pracownika jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”,  a dane osobowe są przetwarzane zgodnie z „Zasadami ochrony danych osobowych” zamieszczonych na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl