VIII edycja Budżetu Obywatelskiego

 

Ruszył nabór projektów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Przypominamy, że wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec miasta. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć do wniosku załącznik nr 2 - zgodę rodzica / opiekuna prawnego.

Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym, który można:

 • pobrać na stronie: razemtychy.pl
 • odebrać w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pok. 209

lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49.

Dodatkowe informacje nt. BO, w tym poradnik: „Jak wypełnić formularz?”, dostępne są na stronie razemtychy.pl

 

Harmonogram 8. edycji Budżetu Obywatelskiego:

 • Zgłaszanie projektów: od 28 stycznia do 25 lutego 2021 r.
 • Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów: od 26 lutego do 14 maja 2021 r.
 • Spotkania z mieszkańcami: od 17 maja do 17 czerwca 2021 r.
 • Odwołanie się od oceny negatywnej: od 21 czerwca do 28 czerwca 2021 r.
 • Rozpatrywanie odwołań: od 29 czerwca do 12 lipca 2021 r.
 • Promocja projektów przez mieszkańców: od 13 lipca do 20 września 2021 r.
 • Głosowanie na projekty: od 10 do 20 września 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników głosowania: do 7 października 2021 r.
 • Realizacja wygranych projektów: rok 2022.

Liczymy na duże zainteresowanie i udział Państwa w kolejnej edycji tej formy oddziaływania mieszkańców na lokalne władze pozwalającej na realizację Waszych oczekiwań i najpilniejszych potrzeb.

Image
VIII edycja Budżetu Obywatelskiego