Przetarg nieograniczony na wymianę docieplenia z przebudową balustrad balkonowych w budynku przy ul. Poziomkowej 16-24 w Tychach - Opublikowano: 2018.03.05

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H.Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych:

„Wymiana docieplenia z przebudową balustrad balkonów i robotami towarzyszącymi na elewacji południowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poziomkowej 16-24 w Tychach”

 Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

20.500,00zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100)

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości    50 zł .

Termin składania ofert: do 12.03.2018r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: roboty budowlane - Stanisław Rajwa nr telefonu   32 32 32 132, instalacja odgromowa: Adam Kafka nr telefonu 32 32 32 154.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf56.35 KB
Oferta.pdf34.13 KB
Załacznik nr 2 - Przedmiary.zip141.56 KB
Załącznik nr 3 - dodatkowe informacje techniczne+mapka.pdf390.35 KB
Załącznik nr 4.Oświadczenie o sprzedaż z trzech lat.pdf24.65 KB
Załącznik nr 5. Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf24.09 KB
Załącznik nr 6. Oświadczenie o niekaralności.pdf24.87 KB
Załącznik nr 7. Istotne postanowienia umowne-.pdf99.95 KB
Załącznik nr 8- harm ul. Poziomkowa 16-24.ods21.38 KB
Załącznik nr 9-instrukcja do harmonogramu.pdf26.85 KB
Załącznik nr 10-Zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.51 KB
Projekt-Poziomkowa 16-24.zip43.13 MB
UWAGA ! - dodatkowa informacja Poziomkowa 16-24..pdf24.82 KB
Przykładowy system zgodny z wymaganiami.zip4.44 MB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31