Przetarg nieograniczony na wymianę docieplenia w budynku mieszkalnym przy ul. Rataja 4-10/Reymonta 3-7 (dot. Rataja 6-10) w Tychach - Opublikowano: 2018.02.12

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H.Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych:

Wymiana docieplenia  wraz z robotami towarzyszącymi – ściana zachodnia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. M. Rataja 4-10/Wł. Reymonta 3-7 (dot. M. Rataja 6-10) w Tychach”

Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

7.000,00 zł, słownie: siedem tysięcy złotych 00/100

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 12.02.2018 r. do 23.02.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości  50 zł .

Termin składania ofert: do 26.02.2018r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Stanisław Rajwa,  nr telefonu 32 32 32 132.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf54.4 KB
Oferta.pdf33.95 KB
Załącznik nr 2 - Przedmiary.zip123.14 KB
Załącznik nr 3- dodatkowe informacje technicznu ul. Rataja 6-10.pdf31 KB
Załącznik nr 4.Oświadczenie o sprzedaż z trzech lat.pdf25.26 KB
Załącznik nr 5. Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf24.74 KB
Załącznik nr 6. Oświadczenie o niekaralności.pdf25.51 KB
Załącznik nr 7. Istotne postanowienia umowne.pdf100.01 KB
Załącznik nr 8- harmonogram Rataja 6-10.ods18.18 KB
Załącznik nr 9 -instrukcja do harmonogramu.pdf27.58 KB
Załącznik nr 10-Zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.51 KB
Projekt Rataja 4-10 i Reymonta 3-7.zip15.54 MB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28