Przetarg nieograniczony na "Wymiana opraw oświetleniowych w garażu wielopoziomowym przy ul. Z. Nałkowskiej 31 w Tychach" - Opublikowano: 2018.06.11

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H.Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych:

„Wymiana opraw oświetleniowych w garażu wielopoziomowym

przy ul. Z. Nałkowskiej 31 w Tychach”

Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

1.500,00 zł, słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 11.06.2018 r. do 22.06.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości  50 zł .

Termin składania ofert: do 25.06.2018r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Edward Pisz,  nr telefonu 32 32 32 154.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf50.91 KB
Oferta.pdf34.73 KB
Załącznik nr 2 - Przedmiar Nałkowskiej 31.pdf49.75 KB
Załącznik nr 3.Oświadczenie o sprzedaż z trzech lat.pdf24.79 KB
Załącznik nr 4. Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf24.26 KB
Załącznik nr 5. Oświadczenie o niekaralności.pdf25.07 KB
Załącznik nr 6- Istotne postanowienia umowne.pdf101.06 KB
Załącznik nr 7-Zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.51 KB
Kalendarz - wydarzenia

p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 


Kultura