Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w pawilonie przy ul. E. Orzeszkowej 2 w Tychach - Opublikowano: 2018.02.26

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H.Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych:

Remont tarasu, balustrad oraz schodów wraz z naprawą i malowaniem elewacji w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. E. Orzeszkowej 2 w Tychach”

Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

27.000,00 zł, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 26.02.2018 r. do 12.03.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości  50 zł .

Termin składania ofert: do 13.03.2018r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2018r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani  Halina Świercz,  nr telefonu 32 32 32 119.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf56.11 KB
Oferta.pdf33.58 KB
Załącznik nr 2- przedmiar PAWILON -E. ORZESZKOWEJ 2.pdf95.34 KB
Załącznik nr 3 - dodatkowe informacje techniczne.pdf35.63 KB
Załącznik nr 4.Oświadczenie o sprzedaż z trzech lat.pdf24.53 KB
Załącznik nr 5. Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf23.98 KB
Załącznik nr 6. Oświadczenie o niekaralności.pdf24.77 KB
Załącznik nr 7. Istotne postanowienia umowne.pdf99.73 KB
Załącznik nr 8 -HARMONOGRAM-Orzeszkowej 2.xls36.5 KB
Załącznik nr 9 -instrukcja do harmonogramu.pdf26.74 KB
Załącznik nr 10-Zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.51 KB
projekt.zip4.1 MB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31