Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach mieszkalnych przy ul. mjr. Hubala 1 i ul. G. Morcinka 3, 5, 7, 9, 6, 8 i 20 w Tychach - Opublikowano: 2018.02.12

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy
ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na następujące roboty budowlane z podziałem na zadania:

Zad. 1.Wymiana balustrad balkonowych – strona wschodnia (3 piony) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. mjr Hubala 1 w Tychach,

Zad. nr 2.Remont krawędzi płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. G. Morcinka 3-11 (kl. nr 3, 5, 7 i 9), ul. G. Morcinka 6-10a (kl. nr 6 i 8) i ul. G. Morcinka 12-22 (kl. nr 20) w Tychach

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne zadania

Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

Zad. nr 1:  25.000,00 zł., słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych  00/100,

Zad. nr 2:  7.500,00 zł ., słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.plw załącznikach do niniejszego ogłoszenia.Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 12.02.2018 r. do 26.02.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości 50 zł .

Termin składania ofert: do 27.02.2018 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2018 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Marek Szajor,  tel. (32) 32 32 132 .

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf57.72 KB
Oferta.pdf33.6 KB
Załącznik nr 1 do oferty.pdf23.77 KB
Załącznik nr 2- Przedmiary.zip271.79 KB
Załącznik nr 3 - Dodatkowe informacje techniczne - Hubala 1.pdf26.13 KB
Załącznik nr 3A - Dodatkowe informacje techniczne - remont krawędzi płyt balkonowych.pdf51.11 KB
Załącznik nr 4- Mapkai+ rysunki- Zad 2.zip2.67 MB
Załącznik nr 5. Oświadczenie o sprzedaży z trzech lat.pdf23.8 KB
Załącznik nr 6 Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf23.99 KB
Załącznik nr 7. Oświadczenie o niekaralności.pdf25.49 KB
Załącznik nr 8. Istotne postanowienia umowne.pdf99.45 KB
Załącznik nr 9 - Harmonogram - Hubala 1.xls33.5 KB
Załącznik nr 9A - Harmonogram - remont płyt balkonowych.xls35 KB
Załącznik nr 10- instrukcja wypełnienia harmonogramu.pdf27.92 KB
Załącznik nr 11.zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.55 KB
Projekt balkony Hubala 1.zip7.71 MB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28