Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach mieszkalnych przy ul. Marsz. Piłsudskiego 19-19b i Z. Nałkowskiej 21 w Tychach - Opublikowano: 2018.03.05

                        Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy     ul. H .Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na zadania:

Zad. nr 1. Remont balustrad balkonowych – ściana zachodnia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marsz. Piłsudskiego 19 – 19b  w Tychach.

Zad. nr 2. Remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.    Z. Nałkowskiej 21 w Tychach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania.

Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

Zad. nr 1.      2.000,00  zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Zad. nr 2.      2.000,00  zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 05.03.2018 r. do 16.03.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości  50 zł.

Termin składania ofert: do 19.03.2018r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2018r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Marek Szajor, nr telefonu 32/ 32 32 132.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf51.66 KB
Oferta.pdf33.91 KB
Załącznik nr 1 do oferty.pdf24.22 KB
Załącznik nr 2-Przedmiary.zip73.89 KB
Załącznik nr 3 - Dodatkowe informacje techniczne + mapka - Piłsudskiego 19.pdf139.9 KB
Załącznik nr 3 A- Dodatkowe informacje techn- Nałkowskiej 21 + mapka + kolrystyka.pdf546.55 KB
Załącznik nr 3.1. widok balkonów + detal obróbki bl. dot Zad. 1.zip876.7 KB
Załącznik nr 4.Oświadczenie o sprzedaż z trzech lat.pdf24.47 KB
Załącznik nr 5- Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf23.96 KB
Załącznik nr 6- Oświadczenie o niekaralności.pdf24.78 KB
Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowne-.pdf100.32 KB
Załącznik nr 8-Zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.5 KB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31