Przetarg nieograniczony na remont elewacji w budynkach mieszkalnych przy ul. E. Orzeszkowej 5-13 i E. Orzeszkowej 8-18 w Tychach - Opublikowano: 2018.03.12

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H.Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na  zadania:

Zad. 1.  Remont elewacji i balustrad balkonowych – strona wschodnia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. E. Orzeszkowej 5-13 (kl. 5 i 7)  w Tychach.

Zad. 2.Modernizacja docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. E. Orzeszkowej 8-18 w Tychach.

 Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

Zad. 1:    14.000,00zł, (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)

Zad. 2:    21.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 12.03.2018 r. do 23.03.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości    50 zł .

Termin składania ofert: do 26.03.2018r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: roboty budowlane – Marek Szajor nr telefonu       32 32 32 132, instalacja odgromowa: Edward Pisz  nr telefonu 32 32 32 154.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf58.73 KB
Oferta.pdf34.2 KB
Załącznik nr 1 do oferty.pdf25.15 KB
Załącznik nr 2 - Przedmiary.zip314.43 KB
Załącznik nr 3 - dodatkowe informacje tech ul. E.Orzeszkowej 5-13 _(kl. 5 i 7+ mapka_).pdf376.89 KB
Załącznik nr 3A- dodatkowe informacje tech- ul. E.Orzeszkowej 8-18.pdf27.03 KB
Załącznik nr 4.Oświadczenie o sprzedaż z trzech lat.pdf25.16 KB
Załącznik nr 5. Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf24.6 KB
Załącznik nr 6. Oświadczenie o niekaralności.pdf25.41 KB
Załącznik nr 7. Istotne postanowienia umowne-.pdf99.57 KB
Załącznik nr 8 - Harmonogram ul. Orzeszkowej 5-13 .xls34.5 KB
Załącznik nr 8A- Harmonogram - ul. E. Orzeszkowej 8-18.xls31 KB
Załącznik nr 9-instrukcja do harmonogramu.pdf28.31 KB
Załącznik nr 10-Zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.51 KB
Załącznik nr 11-Wzór budki lęgowej.pdf174.86 KB
PROJEKT_mieszk_Orzeszkowej 5-13 CD-rom.zip60.61 MB
PROJEKT_mieszk_Orzeszkowej 8-18 CD-rom.zip56.71 MB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31