Przetarg nieograniczony na remont dźwigów osobowych w budynkach przy ul. R.Dmowskiego 8, Przemysłowej 13, Ustronnej 22, Uczniowskiej 34 w Tychach - Opublikowano: 2018.02.05

                       Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy      ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie następujących robót:

„Remont dźwigów osobowych (wymiana wciągarek) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. R. Dmowskiego6-14 (kl. nr 8 – 2 szt.),    ul. Przemysłowa 13,  ul. Ustronnej 20-26 (kl. nr 22), ul. Uczniowskiej 32-38 (kl. 34) w Tychach”

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:

 

5.000,00 zł, słownie:pięć tysięcy złotych 00/100,

 

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na naszej stronie internetowej www.oskard.tychy.pl w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 05.02.2018 r. do 19.02.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości 50 zł

Termin składania ofert: do20.02.2018 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:  Edward Pisz i Adam Kafka,  nr telefonu:          32/ 32 32 154 .

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf46.26 KB
Oferta.pdf32.15 KB
Załącznik nr 1 do oferty -zestawienie kosztów.pdf23.7 KB
Załącznik nr 2 - _zakresy rzeczowe .pdf64.01 KB
Załacznik nr 3- Oświadczenie o sprzedaży z trzech lat.pdf25.32 KB
Załącznik nr 4. Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf24.78 KB
Załącznik nr 5. Oświadczenie o niekaralności.pdf26.24 KB
Załacznik nr 6 - Umowa remont dźwigów.pdf96.88 KB
Załącznik nr 7-Zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.32 KB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28