Przetarg nieograniczony na naprawę elewacji w pawilonach przy ul. Żwakowskiej 15, Z.Nałkowskiej 31 i H.Dąbrowskiego 39 w Tychach - Opublikowano: 2018.02.19

                        Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H .Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na zadania:

Zad. nr 1. Naprawa elewacji w systemie BOLIX pylonu i elewacji segm. A oraz naprawa i malowanie podcieni -  segm. A i B wraz z łącznikiem pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Żwakowskiej 15 w Tychach.

Zad. nr 2.Naprawa i malowanie elewacji – strona wschodnia zespołu garażowo -usługowego  przy ul. Z. Nałkowskiej 31 w Tychach.

Zad. nr 3.Remont betonowej attyki nad segmentem budynku siedziby TSM Oskard w   Tychach przy ul. Dąbrowskiego 39.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania.

Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

Zad. nr 1    7.000,00  zł, (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Zad. nr 2.    2.500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Zad. nr 3.    1.500,00  zł, (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 19.02.2018 r. do 05.03.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości  50 zł.

Termin składania ofert: do 06.03.2018r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2018r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Zad. 1 i Zad. 2 – Halina Świercz, nr telefonu 32/ 32 32 119,  Zad. 3 -  Marek Ługowski, nr telefonu 32/32 32 132

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf58.97 KB
Oferta.pdf34.75 KB
Załącznik nr 1 do oferty.pdf25.95 KB
Załącznik nr 2-Przedmiary.zip116.29 KB
Załącznik nr 3- dodatkowe informacje -Żwakowska 15-.pdf24.85 KB
Załącznik nr 3A -Zad 2 - dodatkowe informacje -+ mapka.pdf224.15 KB
Załącznik nr 3B- dodatkowe informacje tech Dąbrowskiego 39.pdf29.08 KB
Załącznik nr 3.1.- Zakres robót Zad 3- rysunek.pdf184.06 KB
Załącznik nr 4.Oświadczenie o sprzedaż z trzech lat.pdf26.18 KB
Załącznik nr 5- Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf25.65 KB
Załącznik nr 6- Oświadczenie o niekaralności.pdf26.44 KB
Załącznik nr 7. Istotne postanowienia umowne- Zad. 1.pdf100.42 KB
Załącznik nr 7a- Istotne postanowienia umowne- Zad. 2 i 3.pdf100.44 KB
Załącznik nr 8. HARMONOGRAM-Żwakowska 15-elewacja-2018.xls31 KB
Załącznik nr 9-instrukcja do harmonogramu.pdf27.25 KB
Załącznik nr 10-Zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.51 KB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31