Przetarg nieograniczony na dostawę materiaów masowych dla robót dociepleniowych przez Zakład Remontowo-Budowlany w roku 2018 - Opublikowano: 2018.02.01

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów masowych dla robót dociepleniowych, realizowanych przez Zakład Remontowo – Budowlany w 2018 roku, z podziałem na 5 zadań:

Zadanie nr 1:               dostawa materiałów masowych (kleje, podkłady, tynki, grunty) do realizacji robót dociepleniowych w budynkach:  

  • ul. Wyszyńskiego 31-37
  • ul. Orzeszkowej 4-6

 

Zadanie nr 2:    dostawa materiałów masowych (kleje, podkłady, tynki, grunty) do realizacji robót dociepleniowych w budynkach:

  • ul. Reymonta 9-17; ul. Reymonta 74-80

 

Zadanie nr 3:               dostawa materiałów masowych (kleje, podkłady, tynki, grunty) do realizacji robót dociepleniowych w budynku: 

  • al. Piłsudskiego 55-61

 

Zadanie nr 4: dostawa materiałów masowych (kleje, podkłady, tynki, grunty) do realizacji robót dociepleniowych w budynkach:

  • ul. Reymonta 53-59; ul. Reymonta 61-65

 

Zadanie nr 5:   dostawa materiałów masowych- siatka elewacyjna podtynkowa z włókna

            szklanego

 

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1:               1.700 zł (słownie:jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

Zadanie nr 2:               1.350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Zadanie nr 3:               1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Zadanie nr 4:                  300 zł ( słownie:trzysta złotych 00/100)

Zadanie nr 5:                  900 zł ( słownie:dziewięćset złotych 00/100)

Oferty należy składać osobno, na każde zadanie.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl.                  w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w Zakładzie Remontowo-Budowlanym ul. Grota Roweckiego 10 w dniach od 01.02.2018 do 16.02.2018w godz. od 700 do 1400           (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu na konto Spółdzielni opłaty za materiały      w wysokości 50,00 zł.

Termin składania ofert: do 19.02.2018 r. do godz. 1300.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach, w kancelarii –                  pok. nr 17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2018 r. o godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego przy 

ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach, na salce konferencyjnej – pok. nr 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Robert Ujek  nr tel. 601 974 234.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego  warunków w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Wymagania ofertowe

Oferta

Załącznik nr 1a - specyfikacja towarów zadanie 1

Załącznik nr 1b - specyfikacja towarów zadanie 2

Załącznik nr 1c - specyfikacja towarów zadanie 3

Załącznik nr 1d - specyfikacja towarów zadanie 4

Załącznik nr 1e - specyfikacja towarów zadanie 5

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o rocznej sprzedaży z ostatnich trzech lat

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowne

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf49.45 KB
Oferta.pdf30.73 KB
Załącznik nr 1a.pdf35.49 KB
Załącznik nr 1b.pdf35.89 KB
Załącznik nr 1c.pdf35.22 KB
Załącznik nr 1d.pdf36.49 KB
Załącznik nr 1 e.pdf28.7 KB
Załącznik nr 2. Oświadczenie o sprzedaży z trzech lat.pdf23.83 KB
Załącznik nr 3. Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf24.91 KB
Załącznik nr 4. Oświadczenie o niekaralności.pdf25.39 KB
Załącznik nr 5. Istotne postanowienia umowne. doc.pdf75.88 KB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28