Przetarg nieograniczony na demontaż płyt acekolowych z dociepleniem ścian zewnętrznych metodą "lekką mokrą i robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Ustronna28-34/Uczniowska 42-50 (I etap - część niska, nr 28-34 i 42) wTychach - Opublikowano: 2018.01.31

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy     ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymienione roboty budowlane:

„Demontaż płyt acekolowych z dociepleniem ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” i robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ustronna 28-34/Uczniowska 42-50 (I etap - część niska, nr 28-34 i 42) w Tychach”

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:

50.000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.plw załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 29.01.2018 r. do 09.02.2018 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości 50 zł .

Termin składania ofert: do 12.02.2018r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: roboty budowlane– Marek Ługowski,  nr telefonu32/ 32 32 132, instalacja odgromowa: Edward Pisz, nr telefonu 32/32 32 154.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Wymagania ofertowe.pdf63.92 KB
Oferta.pdf36.73 KB
Załącznik nr 1 do oferty- podzial kosztow.pdf40.2 KB
Załącznik nr 2 - Dodatkowe informacje techniczne.pdf39.92 KB
Załącznik nr 3 - Przedmiary.zip197.55 KB
Załącznik nr 4- Oświadczenie o sprzedaży z trzech lat.pdf25.93 KB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o sytuacji finansowej.pdf26.17 KB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niekaralności.pdf27.69 KB
Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowne- azbest.pdf106.28 KB
Załącznik nr 8 - harm Ustr28 34 Uczn 42 50.xls28 KB
Załącznik nr 9-instrukcja do harmonogramu.pdf28.72 KB
Załącznik nr 10-Zgłoszenie do odbioru końcowego.pdf23.51 KB
Załącznik nr 11-Wzór budki lęgowej.pdf174.86 KB
PROJEKT - Ustronna - Uczniowska.zip15.9 MB
Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28