Otwarcie boiska na osiedlu "Magdalena" - Opublikowano: 2012.07.04

 

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” zrealizowała projekt p.n.:

 

„Nowe boisko – nowe perspektywy – remont boiska wielofunkcyjnego
na terenie osiedla „Magdalena” w Tychach – szansą na wzrost
aktywności fizycznej wśród mieszkańców osiedla”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
 

15 października 2010 roku na osiedlu Magdalena odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego, którego remont był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Podczas ceremonii oficjalnego otwarcia boisko poświęcili dziekan Dekanatu Stare Tychy ks. Józef Sołtysek oraz proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela ks. Piotr Szołtysik. Po wysłuchaniu fragmentu hymnu Unii Europejskiej uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Andrzej Kożusznik – Prezes Zarządu TSM „OSKARD”, Piotr Polis – Zastępca Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych, Barbara Konieczna – Kierownik Działu Społeczno – Kulturalnego, Danuta Stasiak Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Magdalena (jednostki pomocniczej miasta Tychy) oraz Andrzej Basiński – projektant tego pięknego obiektu. Mówiąc o nowym, wspaniałym boisku Prezes Andrzej Kożusznik podkreślił, że jest to wspólne dobro wszystkich mieszkańców  i ważne jest to, byśmy mieli poczucie bycia współgospodarzami tego obiektu, wykorzystując go dla upowszechniania zdrowego stylu życia. Otwarcie odbyło się z udziałem gości: działaczy samorządowych TSM „OSKARD” na czele z przewodniczącym Rady Nadzorczej Kazimierzem Krawczykiem, pracowników naszej Spółdzielni, a przede wszystkim użytkowników nowego boiska czyli dzieci, młodzieży i mieszkańców. Po części oficjalnej odbył się występ taneczny Rafała Kryli ze szkoły Tańca „Tito”, który dał pokaz swoich umiejętności tanecznych porywając część młodzieży do wspólnej zabawy. Następnie - po pierwszym kopnięciu piłki przez Prezesa Piotra Polisa – rozpoczął się mecz piłki nożnej młodzików.  Po jego zakończeniu, drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi złotymi i srebrnymi statuetkami, koszulkami i gratulacjami szanownych gości. Zakończenie zmagań piłkarzy ozdobiła swoim występem grupa czirliderek z Gimnazjum nr 2. Kolejnym punktem były mecze piłki koszykowej  z udziałem czterech drużyn, a po nim zajęcia sportowo – rekreacyjne z konkurencjami dla dzieci i młodzieży. Okolicznościowymi koszulkami z logo Unii Europejskiej, Województwa Śląskiego i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013  oraz nazwą beneficjenta zostali obdarowani wszyscy uczestnicy rozgrywek. Natomiast balony promocyjne zostały wręczone wszystkim dzieciom obecnym na otwarciu boiska.

Boisko jest ogólnodostępne. Nowoczesna płyta boiska ma wymiary 24 na 44 metry. Liniami zostało na niej wyznaczone boisko do piłki ręcznej, siatkówki i mini piłki nożnej oraz dwa boiska do koszykówki. Ale na boisku będzie można zagrać też na przykład w unihokeja , badmintona, rozegrać wybrane konkurencje sprawnościowe czy lekkoatletyczne. Wokół boiska zostały wykonane chodniki. Dla widzów zostały ustawione ławki. Do boiska wykonano dwa dojścia chodnikowe, w tym jedno jako pochylnia umożliwiająca dojazd do boiska osobom niepełnosprawnym. Boisko jest otoczone ogrodzeniem, w którym wykonano dwa przejścia, jedno jako szeroką bramę, drugie jako furtkę. Od początku celem projektu było zapewnienie mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprawa dostępności, podniesienie jakości i warunków korzystania z lokalnej infrastruktur sportowej oraz umożliwienie organizowania imprez sportowo – rekreacyjnych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny.

Mając do dyspozycji tak nowoczesny obiekt, przestrzenny i dobrze zaplanowany, można z powodzeniem rozszerzyć  zasięg imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych do tej pory na tym terenie przez Dział Społeczno – Kulturalny  naszej Spółdzielni oraz inne jednostki. Współpracę zadeklarowali między innymi:  Rada Osiedla „Magdalena” – jednostka pomocnicza miasta Tychy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, Uczniowski Klub Sportowy „Grom” Tychy.

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości obiektu, Spółdzielnia przygotuje harmonogram, który określać będzie godziny zarezerwowane dla poszczególnych grup/organizatorów zajęć. Wszelkie zgłoszenia dotyczące rezerwacji boiska prosimy kierować do Inspektora ds. sportu i rekreacji – Pana Wojciecha Krawczyka w Klubie Osiedlowym „Uszatek”, tel. 32 217 31 64 email: wojciech.krawczyk@oskard.tychy.pl

Zapraszamy do korzystania z boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Magdalena.

Kalendarz - wydarzenia

p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 


Kultura