Nowe boisko - nowe perpektywy - Opublikowano: 2012.07.04

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

„Nowe boisko – nowe perspektywy – remont boiska wielofunkcyjnego
na terenie osiedla „Magdalena” w Tychach – szansą na wzrost
aktywności fizycznej wśród mieszkańców osiedla”

 

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”
Ul. Dąbrowskiego 39
43 – 100 Tychy

 

Wartość projektu: 413 810,77 zł

Wartość dofinansowania: 351 739,14 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

W dniu 27.10.2009 r. Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu pn. „Nowe boisko – nowe perspektywy – remont boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla „Magdalena” w Tychach – szansą na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców osiedla”. Wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosiła 413 810,76 zł, z czego Spółdzielnia dostała przyznane dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, czyli w kwocie 351 739,14 zł. Projekt ten był pierwszym realizowanym przez Spółdzielnię z udziałem środków europejskich.

Projekt był realizowany w ramach priorytetu IX „Zdrowie i rekreacja”, działania 9.3. „Lokalna infrastruktura sportowa”. Do konkursu w ramach tego działania wpłynęło 113 wniosków. Dla beneficjentów dostępna była alokacja w wysokości ponad 91 mln złotych. Beneficjenci złożyli w sumie 88 poprawnych merytorycznie projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 139 mln złotych, czyli półtorej razy wyższą niż dostępne środki. Dofinansowanie otrzymało 61 projektów. Wniosek TSM „Oskard” znalazł się na 14 miejscu listy rankingowej (dla gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców) i otrzymał 27,65 punktów (na 40 możliwych).

Planowana realizacja projektu wynikała zarówno ze strategii Spółdzielni w zakresie ciągłego ulepszania należącej do niej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, jak również była konsekwencją zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb i oczekiwań.

 

Istniejące od ponad 30 lat boisko zlokalizowane pomiędzy budynkami przy ul. G. Morcinka 12-22 i ul. St. Moniuszki 13-21 wymagało gruntownej przebudowy. W ramach projektu  zastąpiono zniszczoną nawierzchnię asfaltową, nowoczesną nawierzchnią poliuretanową oraz wyposażono boisko w najnowszy sprzęt sportowy, co z pewnością poprawiło komfort i bezpieczeństwo użytkowania tego obiektu. Biorąc pod uwagę fakt, jak dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się nowe boiska sportowe zdecydowano o potrzebie stworzenia kolejnego nowoczesnego obiektu sportowego, dzięki któremu zarówno młodzież jak i dorośli zyskają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, co sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej i promowaniu zdrowego stylu życia.

O słuszności i konieczności takiej inwestycji w naszym mieście świadczyło również to, iż już na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nasze przedsięwzięcie poparły zarówno władze miasta jak i ośrodki oraz organizacje sportowe, które wyraziły również chęć do współpracy przy organizowaniu zajęć i rozgrywek sportowych lub ich samodzielnego przygotowywania. Listy popierające nasz projekt pochodziły między innymi od Prezydenta Miasta Tychy, Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach, Rady Osiedla „Magdalena”, Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, Górnośląskiego Klubu Sportowego „Tychy ‘71”.

W ramach projektowanej modernizacji boiska przyjęto zasadę pozostawienia obiektu w dotychczasowej lokalizacji z niewielkimi korektami, mającymi na celu zwiększenie funkcjonalności obiektu. Na podstawie analizy podjęto decyzję o zastosowaniu przy budowie boiska nawierzchni poliuretanowo gumowej natryskowej przepuszczalnej dla wody. Wokół boiska zaprojektowano chodniki. Dla widzów przewidziano ustawienie ławek.

Dodatkowo wykonano dwa dojścia chodnikowe do boiska, w tym jedno posiadające pochylnię umożliwiającą dojazd do boiska osobom niepełnosprawnym. Boisko jest otoczone ogrodzeniem w którym zaprojektowano dwa przejścia: jedno jako bramę a drugie jako furtkę. Jest to obiekt ogólnodostępny przystosowany między innymi do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.

Mając do dyspozycji nowoczesny obiekt, przestrzenny i dobrze zaplanowany, można było z powodzeniem pokusić się o rozszerzenie zasięgu imprez sportowych oraz rekreacyjnych, organizowanych to tej pory na tym terenie przez Dział Społeczno – Kulturalny naszej Spółdzielni oraz inne jednostki prowadzące działalność społeczną i sportową.

 

Wydaje się, iż powstanie nowego boiska wielofunkcyjnego trafiło w potrzeby mieszkańców, którzy korzystając z niego mogą realizować swoje zainteresowania, zarówno w ramach najpopularniejszych dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka), ale również tych mniej popularnych, a możliwych do realizacji na terenie takiego boiska, jak na przykład: unihokej, badminton.

Projekt ten zapewnił mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, poprawę ich dostępności, także dzięki podniesieniu jakości i warunków korzystania z lokalnej infrastruktury sportowej oraz umożliwił przygotowywanie imprez sportowo – rekreacyjnych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny.

Zmodernizowane boisko stało się również jednym z bodźców mobilizujących społeczność lokalną do tego, aby aktywnie uczestniczyła w życiu sportowo – rekreacyjnym osiedla. Nowoczesne boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz programy zwiększające aktywność ruchową zagwarantują, że każdy chętny do uprawiania sportu znajdzie coś dla siebie.

Po dokonaniu wyboru wykonawcy rzeczowa realizacja modernizacji boiska trwała od V ÷ X 2010 r., zaś uroczyste otwarcie boiska nastąpiło w dniu 15 października 2010 roku – szczegóły dostępne są w zakładce „Otwarcie boiska na osiedlu „Magdalena".

Poszczególne etapy robót budowlanych obejrzeć można w zamieszczonej poniżej dokumentacji zdjęciowej.

Kalendarz - wydarzenia

p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 


Kultura