Informacja o funkcjonowaniu Spółdzielni w okresie pandemii

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w trosce o zdrowie  mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni - 
z dniem  2 listopada br. wprowadzamy ograniczenie kontaktów przy obsłudze mieszkańców oraz kontrahentów.  Wszelkie sprawy prosimy załatwiać przede wszystkim poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. W przypadku konieczności osobistego załatwienia spraw w Spółdzielni prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj. prawidłowego noszenia maseczek ochronnych, dezynfekowania rąk, zachowania bezpiecznej odległości, a także o stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników Spółdzielni.

Przypominamy również, że salda lokalu można sprawdzić za pomocą systemu „halo czynsze”, „e-czynsze” oraz poprzez kontakt telefoniczny po podaniu imienia, nazwiska i kwoty ostatniej wpłaty opłat za używanie lokalu.

Dane kontaktowe :

-  Rejon GZM nr 1          32 227 25 74,     32 227 95 74

-  Rejon GZM nr 2          32 217 60 43,     32 217 51 68

-  Rejon GZM nr 3          32 227 68 67,     32 327 40 57

-  Rejon GZM nr 4          32 217 02 27,     32 217 02 80

-  Rejon GZM nr 5          32 217 28 59,     32 217 13 18

-  Rejon GZM nr 6          32 218 20 42,     32 218 37 34

-  Rejon GZM nr 7          32 217 26 76,     32 329 46 46

 

- Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

32 32 32 129

- Dział Lokali Użytkowych

32 32 32 117

- Dział Gospodarki Zasobami     

   Mieszkaniowymi

32 32 32 161

- Dział Opłat Czynszowych

32 32 32 170

- Dział Finansowy

32 32 32 138

- Dział Rozliczeń Inwestycji

32 32 32 152

- Dział Rozliczeń Kosztów Nieruchomości

32 32 32 148

 - Sekretariat 

  32 32 32 100

- Kancelaria (biuro podawcze)

32 32 32 142

- email :                oskard@oskard.tychy.pl